Samme kvalitet - bare mye billigere

Om oss i Fintre AS.

Fintre AS brukes som salgsportal for importerte varer eller produkter produsert av oss.

Vi konsentrerer oss først og fremst om ulike byggematerialer som er vanskelig å få tak i Norge, eller som har usmakelig høy pris.

Vårt oppdrag

Er å bekjempe unødvendig høye materialpriser i det norske markedet.

Det norske markedet preges av for lite konkurranse og for høye kostnader. De fleste kunder er prisgitt de store byggvarekjedene når de trenger materialer, og utvalget hos disse er veldig ofte sparsommelig.

Vi ønsker å bryte med dette ved å gi dem konkurranse på pris, kvalitet og utvalg innen utvalgte varer.

Har du ønsker til hva vi skal tilby av produkter, ta kontakt.

Vår Visjon

Vi ønsker å bli det naturlige stedet for (fin)snekkeren å henvende seg for å få tak i spesielle varer av høy kvalitet og rimelig pris.

Vi erkjenner at dette vil ta tid og erfaring, både for oss og våre kunder.

I dag drives Fintre AS på fritiden av personer i full jobb.Vi håper på at dette kan endre seg i fremtiden men ber om forståelse fra våre kunder inntil så skjer.